Theorie / Theorie examen

De Theorie gebeurt door middel van zelfstudie, omdat de meeste cursisten tegenwoordig zelf hun tijd willen indelen, en dus zelf willen bepalen wanneer ze deze stof willen leren. Er zijn twee manieren om dit te leren:

Dit kan via I-theorie je leert en oefent via de computer. Het betreft hier een complete theorie opleiding die je van alle leerstof en oefeningen voorziet dat nodig is om te slagen. Kosten hiervoor zijn €65,50. De andere mogelijkheid is te studeren uit een boek, het betreft een leerboek vaak met een werkboek, waarin ruim 500 examenvragen staan vermeld. Daarnaast is er een cd-rom beschikbaar, op deze cd-rom staan twaalf verschillende examentrainingen, zodat je voldoende oefening hebt om te kunnen slagen voor het theoriecertificaat.

Voor deze manier is een leenplan opgesteld, vraag om deze betreffende informatie. Mocht het echt noodzakelijk zijn dan kan er altijd gesproken worden over theorie bijles.De theorie examens worden op diverse locaties afgenomen.

Voor de kandidaten uit Zutphen, Warnsveld en omgeving is dat Deventer of Arnhem. En voor kandidaten uit Wijchen en omgeving is dat Arnhem of Venlo. Het betreft hier een nieuwe individuele manier van examens afnemen.

Je hebt een computer ter beschikking en krijgt optimaal de tijd om het examen af te leggen, zodra het examen is afgenomen krijg je direct de uitslag te zien, en wordt de uitslag per e-mail toegezonden. Het examen bestaat uit twee onderdelen; Onderdeel A Gevaarherkenning, 25 examenvragen waarvan je er 12 fout mag hebben, en onderdeel B Wet en regelgeving, 45 examenvragen waarvan je er 5 fout mag hebben!

CBR – Theorie examen nieuwe stijl

Praktijkexamen

De praktijkexamens voor kandidaten uit Nijmegen, Wijchen en omgeving vinden plaats bij het CBR in Nijmegen. De praktijkexamens voor kandidaten uit Warnsveld, Zutphen en omgeving vinden plaats bij het CBR in Deventer. Na kennisgemaakt te hebben met de examinator, ga je op weg om in een rit van ongeveer 35 minuten te laten zien dat je zelfstandig, veilig en verantwoord de weg op kunt met de auto. Het praktijkexamen bestaat ook uit een 10 minuten zelfstandig rijden, dit kan op 4 manieren gevraagd worden:


Zelfstandig rijden

Je rijdt zelfstandig naar een aangewezen coördinatiepunt in deze regio bijvoorbeeld een station.


Clusteropdrachten

Je rijdt in clusteropdrachten; de examinator geeft je als een soort wegwijzer aan waar je naartoe gaat rijden. Een klein voorbeeld: bij het verlaten van het terrein van het CBR ga je linksaf, einde van de weg opnieuw linksaf en op de rotonde de 1e weg rechtsaf…. Daarna volgt opnieuw een nieuwe korte instructie.


Rijden op de navigatie

Je rijdt 10 minuten met behulp van een navigatiesysteem. Van tevoren stel je, een door de examinator aangegeven adres in en de rest volgt dan vanzelf. Mocht er iets misgaan dan wordt van de kandidaat verwacht dit zelfstandig op te lossen.


De stopopdracht

Er is een nieuwe praktijkopdracht bijgekomen en dat is de stopopdracht. Wat wordt van de kandidaat verwacht: Je parkeert de auto of aan de linkerzijde –of aan de rechterzijde van de weg of in een parkeervak van de betreffende weg, zodanig dat je ook weer netjes,  makkelijk, veilig en zelfstandig weg kunt rijden.


De kandidaat krijgt meer vrijheid bij het uitvoeren van de bijzondere manoeuvres:

Omkeeropdracht

De bedoeling is dat je de auto omkeert, en hoe je dit gaat doen bepaal je zelf, zoek naar een juiste plek om of “te keren op de weg in 3x”, of een “cirkel te draaien”, of door “voor of achteruit een parkeervak”, in te draaien, of d.m.v. een bochtje achteruit.  ZOEK NAAR DE JUISTE PLEK… een weg kan heel lang zijn!!!


Parkeeropdracht

Parkeer de auto daar waar het je aangegeven wordt! Vooruit in een vak, achteruit in een vak of file parkeren. Let zelf op de ruimte.


Situatiebevraging

Er wordt je gevraagd wat je van een bepaalde verkeerssituatie vond,  jou inschatting wat er beter of anders had gekund.

Hoe verloop het CBR praktijkexamen

Tussentijdse Toets (TTT)

Gedurende de rijopleiding is het mogelijk om je vaardigheden te laten zien, door een tussentijdse toets af te leggen, bij het CBR. Je gaat met een examinator een examenrit rijden, hij/zij zal kijken of je al in staat bent zelfstandig, veilig en verantwoord de weg op te gaan, daar waar nodig zal hij/zij aangeven bij welke onderdelen nog extra aandacht nodig is.

Tijdens deze rit worden verschillende bijzondere manoeuvres getoetst, waarbij tijdens het eerste praktijkexamen hiervoor uitstel kan worden verleend. Deze tussentijdse toets is met name geschikt voor de wat onzekere en nerveuze kandidaten, zij leren op deze manier makkelijker om te gaan met de examensfeer.

Bekijk hoe een tussentijdse toets verloopt